JavaScript is off. Please enable to view full site.

You are here

Print
Ces Roads
S.No. Title Designtion Home State Posting Date of Birth Date of Appointment
1 Abhijeet Kumar SE Ranchi 08/10/1977 09/03/2005
2 Abhilash Kumar SE Lucknow 15/05/1974 23/06/2004
3 Abhinav Patwa EE Mumbai 02/06/1989 19/12/2014
4 Adelbert Susngi SE HQ 18/03/1975 22/09/2000
5 Akhil Khare SE NHAI 10/03/1963 11/07/1985
6 Akil Ahmad SE NHAI 14/01/1975 06/05/2005
7 Anand Mohan Prasad SE HQ 17/09/1968 27/09/2000
8 Ananyabrata Maulik EE Guwahati 21/06/1990 19/12/2014
9 Anil Kumar Kushwaha SE NHAI 07/06/1966 23/03/1999
10 Anjanay Tripathi EE HQ 19/10/1989 03/07/2014
11 Ashish Asati SE NHAI 29/09/1971 07/05/1997
12 Ashok Kumar Rolaniya EE NHAI 20/12/1989 15/12/2014
13 Ashok Kumar Sharma SE NHAI 01/05/1961 22/06/1982
14 B.T.Sridhara SE NHAI 10/05/1968 07/02/2005
15 Biju Patir SE Bhubaneshwar 02/04/1977 22/12/2005
16 Bimlesh Nandan Sahay SE NHAI 05/01/1962 18/06/1987
17 D.K. Mohapatra SE NHAI 09/05/1962 11/08/1988
18 Dheeraj SE Raipur 04/08/1974 03/04/2000
19 Ellavarason R SE Chennai 16/01/1961 24/04/1987
20 G.C. Mathur SE NHAI 12/07/1960 09/02/1982
21 Gali Sreedhar SE NHAI 19/07/1972 22/04/2002
22 Gautam Vishal Pahari SE NHAI 15/01/1979 14/12/2005
23 Harsh Prabhakar EE Gandhinagar 28/06/1987 19/12/2014
24 Jagadish H. Eligar SE NHAI 20/05/1964 09/12/2002
25 Jagat Narayan SE NHIDCL 25/12/1975 26/12/2005
26 Jambulkar Nirman Kishan SE Hyderabad 12/05/1979 14/05/2004
27 Jitendra Kumar SE 02/12/1972 28/07/2005
28 K.C. Sharma SE HQ 11/07/1965 12/03/1993
29 Kishore Chandwani SE NHAI 22/05/1970 01/06/1998
30 Krishna Prasad Arepalli SE NHAI 16/05/1967 25/03/1994
31 Lalatendu Behera SE HQ 12/07/1973 01/02/2001
32 M .Riten Kumar Singh SE Guwahati 26/08/1971 03/07/2000
33 Madhukar Kondba Rao Wathore SE NHAI 01/07/1965 05/12/2002
34 Mahendra Singh Sisodia SE HQ 20/09/1959 19/12/1980
35 Manish Asati SE NHAI 05/07/1976 11/06/2004
36 Manoj Kumar SE DST 05/02/1974 16/06/2004
37 Nakul Prakash Verma EE Vijayawada 01/11/1990 05/12/2014
38 Narendra Sharma SE HQ 19/01/1974 16/06/1999
39 Navin Kumar Chaurasia SE NHAI 01/03/1978 09/07/2004
40 Niranjan Nayak SE Kolkata 03/11/1966 06/02/2003
41 Pankaj Aggarwal SE HQ 02/04/1971 18/09/1992
42 Pankaj Kumar Mourya SE HQ 01/03/1979 22/11/2005
43 Pankaj Singh SE PIU Prayagraj 05/07/1971 15/03/2001
44 Pawan Kumar SE NHAI 12/06/1964 28/05/2003
45 Pooran Singh SE Gandhinagar 19/01/1970 16/11/1999
46 Pradeep Kumar Lal SE Patna 01/12/1979 09/06/2005
47 Prashant G. Khodaskar SE NHAI 18/12/1966 05/12/2002
48 Prashant J. Fegade SE NHAI 24/12/1967 19/02/2003
49 Purshottam Kumar SE HQ 30/06/1966 30/01/1989
50 Rajender Kumar SE NHAI 10/04/1968 14/02/1994
51 Rajesh Kumar SE HQ 19/10/1974 05/07/1999
52 Rajneesh Kapoor SE NHAI 06/07/1974 18/03/1999
53 Rakesh Kumar SE Bhubaneshwar 04/11/1973 02/08/1999
54 Rakesh Kumar Singh SE NHAI 02/09/1971 30/12/2002
55 Rakesh Prakash Singh SE NHAI 10/04/1970 15/06/1999
56 Rananjay Singh SE NHAI 25/05/1971 26/06/2000
57 Ravinder SE NHAI 26/09/1978 01/07/2002
58 Rohin Kumar Gupta SE NHAI 08/02/1978 28/07/2004
59 Rohit Singh EE NHAI 02/04/1985 07/03/2011
60 Rupesh Kumar EE NHAI 27/10/1986 27/02/2015
61 S. Sadananda Babu SE Bengaluru 28/03/1962 08/01/2003
62 S.K.Nirmal SE IRC 05/10/1962 13/10/1986
63 Sadre Alam SE NHAI 30/05/1968 25/03/1996
64 Sandeep Gaur SE HQ 28/08/1980 29/03/2004
65 Sanjay Jaiswal SE Mumbai 10/12/1976 16/04/2003
66 Sanjay Sampat Wakchaure SE IAHE 01/06/1968 11/10/1999
67 Saurabh Chaurasiya EE NHAI 10/02/1989 23/12/2014
68 Shaik Keyaan Razzak SE HQ 20/06/1967 30/12/2002
69 Sharad Varshney SE HQ 01/01/1962 06/12/1985
70 Shashi Bhushan SE NHAI 01/03/1981 08/02/2005
71 Shiva Kumar Kushvaha SE HQ 18/02/1967 18/05/1994
72 Shrawan Kumar Singh SE Vijayawada 30/12/1972 05/07/1999
73 Subhash Chandra SE Itanagar 10/11/1976 27/12/2005
74 Sudhir Akhilesh Singh SE Lucknow 28/12/1976 12/05/2004
75 Sumit Kumar SE Bhopal 05/03/1972 28/07/1999
76 Tarun Kumar Baidya SE NHAI 12/06/1965 29/01/2003
77 Trivendra Kumar SE HQ 19/02/1979 19/01/2005
78 U. J Chamargore SE HQ 21/11/1967 02/06/2003
79 U.C. Joshi SE HQ 24/05/1964 01/01/2003
80 Udeep Kumar Singhal SE NHAI 21/08/1974 19/03/2001
81 V.V.Sastry SE Thiruwananthapuram 20/04/1964 07/02/2005
82 Varun Aggarwal SE HQ 14/12/1977 17/05/2002
83 Veerendra kumar Joshi SE NHAI 03/06/1972 29/04/2002
84 Vinay Kumar Bansal SE NHAI 30/08/1976 05/03/2001
85 Vipnesh Sharma SE Shimla 01/04/1973 07/10/1999
86 Vishnu Murti SE HQ 25/09/1967 29/06/1999
87 Vivek Jaiswal SE NHAI 06/06/1969 19/10/2001
88 W. Blah SE NHIDCL 12/02/1973 29/06/1999
89 Abhinav Kumar EE Vijayawada 26/12/1986 12/07/2011
90 Aditi Yadav (Ms.) EE Study Leave 28/08/1988 24/04/2012
91 Aditya Dhar Dwivedi AEE Uttar Pradesh HQ 02/01/1995 31/07/2018
92 Aditya Prakash CE NHAI 13/02/1972 25/06/1997
93 Ajmer Singh CE NHAI 10/08/1967 18/01/1996
94 Alok Deepankar CE NHAI 31/12/1970 28/03/1995
95 Alok Kumar Pandey CE Chennai 08/07/1970 09/02/1995
96 Amarendra Kumar CE NHAI 13/06/1972 16/06/1997
97 Amit Chaubey EE NHAI 19/06/1989 30/03/2015
98 Amit Munjal EE HQ 03/08/1986 01/03/2012
99 Amit Ranjan EE Mumbai 07/10/1986 17/01/2012
100 Amit Sarkar AEE West Bengal Thiruwananthapuram 07/06/1991 31/07/2018
101 Amiyanshu EE NHAI 24/03/1991 22/12/2014
102 Amrit Kumar EE NHAI 02/08/1990 17/12/2014
103 Anil Kumar Meena EE IAHE 14/01/1986 22/02/2011
104 Anirban Acharya EE Guwahati 24/11/1989 22/12/2014
105 Ankit Verma EE Lucknow 06/02/1991 19/12/2014
106 Ankush Mehta EE NHAI 20/02/1989 11/12/2014
107 Anshumali Srivastava CE Mumbai 17/05/1970 23/09/1996
108 Ashish Shukla EE NHAI 30/01/1982 07/03/2011
109 Ashwani Kumar CE Jaipur 24/02/1969 31/12/1993
110 Atul Kumar CE NHAI 10/01/1967 24/01/1995
111 Avdesh Gupta EE HQ 28/11/1987 23/05/2013
112 B.K. Sinha CE HQ 10/02/1965 27/05/1992
113 Bharat Singh Joiya EE Jaipur 07/11/1979 23/05/2011
114 Binayak Kumar EE PIU Prayagraj 05/09/1991 11/12/2014
115 D.K. Sharma CE Bhopal 04/04/1965 17/03/1994
116 Devansh Nuwal EE Jaipur 31/05/1990 22/12/2014
117 Devender Kumar EE IAHE 03/07/1991 11/12/2014
118 Devendra Chapekar EE Mumbai 20/01/1984 29/06/2012
119 Dhan Veer Sahu EE Patna 05/10/1984 24/04/2012
120 Dharmananda Sarangi CE IAHE 27/01/1965 02/07/1990
121 Digvijay Mishra CE Lucknow 01/03/1968 19/04/1996
122 G. Hari krishna EE NHAI 28/10/1973 18/03/2010
123 Ganpat Ram Choudhary EE Hyderabad 11/07/1986 07/03/2011
124 Ghanshyam Kumar EE NHAI 28/02/1979 18/05/2009
125 Govindasamy K EE NHAI 13/02/1987 01/06/2011
126 Gulshan EE HQ 23/10/1985 04/05/2012
127 I.K.Pandey DG HQ 01/02/1962 28/09/1984
128 Karthik Reddy Arekuti EE Vijayawada 05/03/1990 15/12/2014
129 Kaushik Basu CE Kolkata 05/02/1970 14/03/1995
130 Khushal Chand CE HQ 03/02/1962 05/12/2002
131 Kondayya Chowdary M EE Bengaluru 15/08/1985 04/07/2011
132 Kusum Ghangas (Ms.) EE Dehradun 02/05/1991 11/12/2014
133 Mahesh Meena AEE Rajasthan HQ 01/08/1993 31/07/2018
134 Manoj Kumar CE NHAI 18/04/1973 25/03/1996
135 Munaganti K.R. Kiran EE NHAI 06/08/1983 02/05/2011
136 Naresh Kumar Chopra EE HQ 01/02/1989 22/12/2014
137 Navin Kumar CE NHAI 23/01/1967 05/06/1996
138 Neerav Punjabi EE HQ 01/10/1991 09/03/2015
139 Nikhil Narang EE NHAI 15/10/1990 06/02/2014
140 Om Prakash Srivastava CE HQ 06/02/1966 24/01/1994
141 P.K. Shakya CE Chandigarh 09/10/1963 16/04/1990
142 P.R. Meena CE HQ 05/07/1971 01/02/1996
143 Pankaj Rahi AEE Uttar Pradesh NHIDCL 17/06/1994 31/07/2018
144 Prabhat Ranjan EE NHAI 23/01/1988 01/04/2014
145 Prashant Kumar Srivastava EE Bhopal 30/10/1982 27/05/2011
146 Praveen Kumar Pendurthi EE Bengaluru 16/10/1986 11/07/2011
147 PVVSS Ravi Prasad CE Hyderabad 30/05/1964 13/08/1985
148 R.K.Pandey CE NHAI 07/11/1961 11/06/1986
149 R.P. Panda CE NHAI 24/06/1968 04/09/1995
150 Rahul Gupta CE NHIDCL 01/07/1968 09/12/1994
151 Rahul Kumar Gupta EE NHAI 02/02/1989 28/04/2014
152 Raj Kishor Singh EE PIU Prayagraj 15/01/1986 10/02/2014
153 Rajeev Singh CE NHAI 15/05/1967 23/12/1993
154 Ramanuj Prasad Singh CE Patna 01/10/1968 07/07/1997
155 Ramshid Padusha N.T. EE Thiruwananthapuram 13/01/1983 26/05/2011
156 Ravi Chanchal AEE Rajasthan HQ 14/08/1995 31/07/2018
157 Rupesh Kumar Srivastava EE NHAI 25/04/1984 25/05/2012
158 S. Vijaya Kumar CE Bengaluru 18/06/1964 21/03/1989
159 S.C. Mondal CE HQ 24/03/1964 28/02/1994
160 Sachin Kumar Gautam EE Guwahati 17/11/1990 03/12/2014
161 Samiran Saha EE Kolkata 01/04/1980 11/02/2008
162 Sandip Krishna Saha EE Guwahati 20/05/1982 07/03/2011
163 Sanjay Garg CE HQ 09/03/1970 23/01/1996
164 Sanjeev Kumar CE HQ 15/11/1969 28/11/1994
165 Sanjukta Kanjilal (Ms.) AEE West Bengal Kolkata 13/03/1993 31/07/2018
166 Santosh Kumar Arya EE HQ 25/06/1981 07/12/2006
167 Saurabh Singh EE Dehradun 25/03/1989 06/02/2014
168 Sharin Sharan Pintu EE Chandigarh 12/10/1978 02/05/2011
169 Shindekar Mayur Murlidhar EE Study Leave 24/08/1987 13/06/2011
170 Shreya Pipri (Ms.) AEE Chhattisgarh Raipur 11/05/1992 31/07/2018
171 Shweta Kumari (Ms.) AEE Uttar Pradesh HQ 29/07/1994 31/07/2018
172 Shyam Sunder Garg AEE Rajasthan NHIDCL 05/07/1994 31/07/2018
173 Subodh Kumar EE HQ 08/08/1991 11/05/2015
174 Sudip Chaudhury CE HQ 23/11/1967 05/09/1994
175 Sunil Kumar EE Bhubaneshwar 06/06/1981 01/09/2009
176 Swapnil Kasar EE NHAI 05/02/1991 22/12/2014
177 T.T. Negi CE HQ 25/07/1967 09/03/1993
178 Tanvir Hafizbhai Paniwala EE HQ 02/08/1980 05/04/2011
179 Tushar Vyas EE Mumbai 24/10/1975 08/04/2010
180 Umesh Chand Katara CE HQ 05/12/1962 18/11/1987
181 V.K. Rajawat CE NHIDCL 01/11/1966 15/11/1991
182 V.S.Prasad CE Silchar 27/03/1962 14/06/1985
183 Vikram Singh Meena EE NHAI 04/06/1984 15/04/2008
184 Virendra Singh Khaira CE Dehradun 06/06/1967 07/07/1997
185 Vishal Pandey EE Itanagar 29/12/1989 15/12/2014
186 Vivek Nandan EE Kolkata 29/07/1988 10/02/2014
187 Vivek Panchal EE HQ 24/10/1987 07/03/2014
188 Yogesh Kumar EE HQ 30/11/1989 20/03/2015
189 Aashish Garg AEE NHAI 22/01/1991 18/03/2016
190 Abhay Kumar AEE Raipur 26/05/1989 07/12/2015
191 Abhijeet Aute AEE Maharashtra NHAI 20/10/1993 31/07/2018
192 Abhishek Agarwal AEE Jharkhand Guwahati 30/01/1994 31/07/2018
193 Abhishek Siddharth AEE Madhya Pradesh HQ 04/10/1992 12/09/2016
194 Achal Jindal AEE Haryana NHAI 17/01/1995 31/07/2018
195 Aishwarya Gupta (Ms.) AEE Madhya Pradesh HQ 25/10/1992 31/07/2018
196 Alok Agrawal AEE Uttar Pradesh NHIDCL 28/12/1992 31/07/2018
197 Aman Kumar Trigun AEE Jharkhand Bengaluru 16/07/1995 31/07/2018
198 Amit Kumar Singh AEE Ranchi 07/12/1988 07/12/2015
199 Amrit Meena AEE HQ 19/11/1988 20/11/2015
200 Ankit AEE Delhi Dehradun 15/03/1994 31/07/2018
201 Ankit Kumar AEE NHIDCL 11/06/1991 13/10/2017
202 Ankit Loyal AEE Rajasthan NHIDCL 26/06/1995 31/07/2018
203 Ankit Umrao AEE Uttar Pradesh Guwahati 28/04/1994 31/07/2018
204 Ankur Mani Tripathi AEE Uttar Pradesh HQ 03/11/1993 31/07/2018
205 Anupam Kurele AEE Madhya Pradesh NHAI 06/07/1992 31/07/2018
206 Anurag Gupta AEE Uttar Pradesh HQ 15/10/1994 31/07/2018
207 Anurag Tripathi AEE Uttar Pradesh HQ 20/12/1993 31/07/2018
208 Arjun Saini AEE Rajasthan NHAI 06/03/1995 31/07/2018
209 Ashish Gupta AEE Rajasthan NHIDCL 19/11/1995 31/07/2018
210 Ashutosh Kumar Gaur AEE Uttar Pradesh HQ
211 Bivek Joishi AEE NHIDCL 15/06/1993 07/11/2017
212 Chhaya Rajput (Ms.) AEE HQ
213 Dan Singh Meena AEE Rajasthan Jaipur 01/01/1993 31/07/2018
214 Deep Singh AEE Bhopal 19/10/1991 14/12/2015
215 Deoghare Gaurang Sanjay AEE NHAI 12/04/1990 19/11/2015
216 Devendra Kumar Bansal AEE Rajasthan NHAI 25/11/1993 31/07/2018
217 Dheeraj Goyal AEE Jaipur 24/07/1991 29/08/2016
218 Ganesh Bapu Shelar AEE Gandhinagar 03/06/1992 30/08/2016
219 Gargi Singh AEE Uttar Pradesh HQ 30/08/1993 31/07/2018
220 Harish Jakhar AEE Rajasthan HQ 13/09/1993 31/07/2018
221 Himanshu Gupta AEE NHAI 11/02/1991 26/11/2015
222 Himanshu Pandey AEE Madhya Pradesh Itanagar 09/01/1993 31/07/2018
223 Hitesh Kumar Jangid AEE Rajasthan NHIDCL 21/06/1993 31/07/2018
224 Ish Gupta AEE J&K NHAI 25/08/1994 31/07/2018
225 Jaivardhan Singh AEE Uttar Pradesh NHAI 12/02/1993 31/07/2018
226 Jayashree Sahoo (Ms.) AEE NHIDCL 10/12/1993 27/10/2017
227 Kapil Singh AEE Dehradun 11/12/1992 22/12/2015
228 Lalit Pratap Pal AEE Lucknow 17/09/1989 07/12/2015
229 Mahipal Singh AEE HQ 03/05/1993 10/11/2017
230 Manish Kumar AEE West Bengal Ranchi 15/01/1992 31/07/2018
231 Manish Kumar Chauhan AEE Lucknow 15/01/1992 10/03/2017
232 MD Shadab Imam AEE HQ 20/07/1990 03/12/2015
233 Mohd Zaid AEE Uttar Pradesh HQ 25/12/1995 31/07/2018
234 Mohd. Nusrtullah Khan AEE Patna 03/04/1992 08/08/2016
235 Mohit Kumar AEE Haryana Bhopal 13/12/2017
236 Mridul Rakesh Mishra AEE Uttar Pradesh Patna 15/12/1995 31/07/2018
237 Neha Kushwah (Ms.) AEE Madhya Pradesh NHAI 23/11/1994 31/07/2018
238 Nitin Kumar Gupta AEE Chhattisgarh NHAI 10/03/1991 31/07/2018
239 Nitin Sharma AEE NHAI 21/08/1988 29/12/2015
240 Pankaj Menawat AEE Rajasthan HQ 14/12/1993 31/07/2018
241 Pradeep Kumar Meena AEE Rajasthan HQ 12/05/1993 11/10/2017
242 Pranjal Buragohain AEE Assam Mumbai 16/04/1991 31/07/2018
243 Pranshu Agarwal AEE Uttar Pradesh NHAI 12/04/1995 31/07/2018
244 Prashant Kumar Bajpai AEE Uttar Pradesh Chennai 21/02/1992 31/07/2018
245 Prashant Kumar Meena AEE Rajasthan NHAI 06/01/1995 31/07/2018
246 Prashant Mahajan AEE NHAI 10/10/1990 01/02/2016
247 Praveen Kumar AEE Jharkhand HQ 21/10/1994 31/07/2018
248 Pravin Bijewar AEE Maharashtra NHAI 12/06/1995 31/07/2018
249 Puneet Garg AEE Rajasthan HQ 04/03/1994 31/07/2018
250 Puneet Kumar AEE Uttar Pradesh NHAI 10/08/1994 31/07/2018
251 Radheshyam Saini AEE Rajasthan HQ 02/08/1994 31/07/2018
252 Rahul Jajoria AEE Madhya Pradesh HQ
253 Rahul Meena AEE Chandigarh 22/06/1985 24/11/2015
254 Rahul Singh AEE Uttar Pradesh HQ 22/03/1993 31/07/2018
255 Raj Kumar AEE Jharkhand HQ 20/05/1990 09/11/2017
256 Rakesh Kumar AEE Rajasthan Gandhinagar 15/04/1995 31/07/2018
257 Rakesh Kumar Yadav AEE Rajasthan NHAI 01/07/1994 31/07/2018
258 Rakesh Meena AEE IAHE 29/12/1990 15/12/2014
259 Ralceme S (Ms.) AEE HQ 04/12/1987 14/12/2015
260 Ramveer Yadav AEE Rajasthan PPP 09/07/1993 31/07/2018
261 Ravishek AEE Bihar HQ 22/12/1990 22/02/2017
262 Ricky Anand AEE Bihar NHIDCL 03/10/1993 31/07/2018
263 Riya Rathore (Ms.) AEE Madhya pradesh HQ 07/11/1994 31/07/2018
264 Romi AEE Haryana Shimla 23/12/1995 31/07/2018
265 Ruchir Agarwal AEE Rajasthan Lucknow 02/03/1994 31/07/2018
266 S.S.Nahar ADG HQ 30/10/1959 14/06/1985
267 Sai Sreenivas Bitra AEE Andhra Pradesh Vijayawada 25/02/1992 31/07/2018
268 Sajal Jain AEE Madhya Pradesh NHIDCL 22/11/1994 31/07/2018
269 Sankalp Shankar AEE Uttarakhand NHIDCL 25/01/1994 31/07/2018
270 Saswat Mohapatra AEE Bhubaneshwar 16/01/1991 30/12/2015
271 Saurav Deo AEE NHIDCL 22/01/1993 06/11/2017
272 Saurav Shivhare AEE Madhya Pradesh HQ 02/03/1993 31/07/2018
273 Shashank Shekhar Rai AEE HQ 15/05/1991 31/12/2016
274 Shiju P Varghese AEE Chennai 12/09/1991 31/08/2016
275 Shivam Singh AEE Uttar Pradesh HQ
276 Shubham Yadav AEE Uttar Pradesh HQ 05/07/1994 31/07/2018
277 Shwet Kumar AEE NHIDCL 08/03/1993 06/11/2017
278 Siddhant Singhai AEE NHAI 09/09/1989 23/12/2015
279 Sumit Kumar AEE Haryana NHIDCL 15/05/1994 31/07/2018
280 Tatineni Ugesh AEE Andhra Pradesh Hyderabad 06/06/1991 31/07/2018
281 Vaibhav Goyal AEE Chhattisgarh NHAI 24/12/1994 31/07/2018
282 Vikas Kirar AEE HQ 19/06/1988 13/06/2016
283 Vikas Kumar Verma AEE HQ 10/04/1992 23/12/2015
284 Vikram Mittu AEE Punjab Chandigarh 27/10/1991 13/10/2017
285 Vinny Manocha (Ms.) AEE Punjab HQ 13/07/1991 31/07/2018
286 Vipin Kumar AEE Delhi HQ 15/07/1992 07/09/2016
287 Vivek Anand Sharma AEE Uttar Pradesh HQ 29/12/1992 30/10/2017
288 Y.Balakrishna ADG HQ 21/08/1961 02/06/1986